Rodičům

Základní škola Meziboří organizuje

pro žáky 2.– 5. tříd školu v přírodě

Termín: od 22.5.2011 do 28.5.2011.

Místo konání: Sloup v Čechách

Ubytování: budova + chatky         

Strava: 5x denně, pití po celý den.

Hlavní vedoucí: Mgr. Zuzana Blažková

Cena poukazu: 2 800Kč.

Forma platby: Nutné zaplatit zálohu 1 000Kč do 18.3. 2011 (je možné zaplatit i celou částku naráz) na č. účtu: 12535491/0100  u  KB  Litvínov,  var.  symbol  –  rodné  číslo  dítěte, specifický symbol - 789. Zůstatek  1 800 Kč doplatit do 13.5.2011 stejným způsobem. Vyplněné přihlášky odevzdat do 25.2.2011 třídnímu učiteli – ZŠ Meziboří.

Další informace na tel. čísle: 476 747 357 - do 14 hod.

Program: Sportovní a poznávací aktivity (fotbalový turnaj, branná hra, hrad Sloup, Samuelova jeskyně, lesní divadlo).