O obci Sloup v Čechách

Obec Sloup leží v průměrné nadmořské výšce 300 m, na SZ okraji Ralské pahorkatiny, při přechodu k Foto: pohled na obec Sloup v ČecháchLužickým horám. Je jedním z letních rekreačních center. Pro svoje zdravé ovzduší, krásné okolí, rozsáhlé lesy, skalní útvary i množství vodních ploch měla již ke konci minulého století charakter letoviska s možností ubytování v hotelích.

Sloup leží v krásné krajině, v níž se na hladinách rybníků zrcadlí okolní kopce, zelené lesy a šedivé pískovcové skály. Krásu přírody na mnoha místech obohatilo a umocnilo dílo lidských rukou, našich předků.

Bezprostřední okolí je tvořeno Svojkovským pohořím utvářeným čedičovými kužely, prostoupenými pískovcovými hřbety, které svými bizarními skalními formami, divokými roklemi, jeskyněmi, pískovcovými věžemi mají charakter Česko–saského Švýcarska. V minulosti bylo toto území také někdy nazýváno Sloupsko–svojkovské Švýcarsko. Všechny tyto názvy jsou nesprávné, v současné době je toto pohoří řazeno do Cvikovské pahorkatiny.