9.5.2011   !!! SOUTĚŽ UKONČENA!!!

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PROBĚHNE V PÁTEK 20.5.2011 BĚHEM VELKÉ PŘESTÁVKY :-)

 

VÍTEJTE NA NAŠEM WEBU

Ahoj všem, kteří zavítali na naše stránky. Jsme ZŠ Meziboří. Koncem květnase chystáme do školy v přírodě do Doly Bílina ve Sloupu v Čechách. Na těchto stránkách budeme zaznamenávat, jak se připravujeme, plníme úkoly a postupně se o této oblasti dovídáme více informací.

 

www.zsmezibori.com

 

O obci Sloup v Čechách

Obec Sloup leží v průměrné nadmořské výšce 300 m, na SZ okraji Ralské pahorkatiny, při přechodu k Foto: pohled na obec Sloup v ČecháchLužickým horám. Je jedním z letních rekreačních center území. Pro svoje zdravé ovzduší, krásné okolí, rozsáhlé lesy, skalní útvary i množství vod měla již ke konci minulého století charakter letoviska s možností ubytování v hotelích.

Sloup leží v krásné krajině, v níž se na hladinách rybníků zrcadlí kopce, lesy a pískovcové skály.

Bezprostřední okolí je tvořeno Svojkovským pohořím utvářeným čedičovými kužely, prostoupenými pískovcovými hřbety, které svými skalními formami, roklemi, jeskyněmi, pískovcovými věžemi mají charakter Česko–saského Švýcarska. V minulosti bylo toto území také někdy nazýváno Sloupsko–svojkovské Švýcarsko. Všechny tyto názvy jsou nesprávné, v současné době je toto pohoří řazeno do Cvikovské pahorkatiny.