Odpověď 5.kolo

1. otázka
K jaké skále hledí dalekohledem socha poustevníka, nacházející se na skalním hradě? Hledí ke skále se Samuelovou jeskyní v protější stráni.


2. otázka.
1 km jižně od Sloupu se nachází osada Chomouty. Jak se nazývá kaple v této osadě postavená r. 1774?
Odpověď: Kaple Maří Magdaleny